Sådan foregår GDPR data-dokumentationen

30. januar 2018 Ikke-kategoriseret

Hidtil har der været en lang række anmeldelsesordninger, som virksomheder har skulle efterleve. De fleste virksomheder har været omfattet, selvom mange ikke var klar over det. Der har således været krav om anmeldelse ved ex. Personaleadministrationen, hvis man udøver stillingsbesættende virksomhed, er et kreditoplysningsbureau osv.

De nationale datatilsyn indså efterhånden, at anmeldelsessystemet var en ineffektiv måde at regulere på, da den medvirkede til massive administrative byrder ved de nationale tilsynsmyndigheder, uden rigtigt at højne beskyttelsesniveauet i offentlige myndigheder og ved private virksomheder.

Hvis man overhovedet var klar over, at man skulle anmelde en specifik behandling, var den gennemgående holdning at sådan en anmeldelse, med dertilhørende godkendelse, efterfølgende blev parkeret på ubestemt tid i det fjerneste arkivskab.

Med tanke på nuværende praksis sker der helt fundamentale ændringer efter maj 2018. Fremover skal alle virksomheder kunne påvise vedvarende og fuldstændig compliance med forordningen. Dette kommer primært til udtryk i artikel 5, stk. 2 hvorved en dataansvarlig skal kunne påvise overholdelse af principperne i artikel 5, stk. 1.herunder bl.a. princippet om: dataminimering, opbevaringsbegrænsning, rigtighed osv.

Hvordan kan Compliancelog hjælpe?

Compliancelog fører dig igennem en række væsentlige GDPR data-dokumentationsskridt, og giver dig mulighed for at samle alt dokumentation centralt i et system. Slut med fysiske dokumenter eller uoverskuelige mapper på et fællesdrev. Nu skal du blot uploade eller udforme din data-dokumentation, og så vil du være i stand til at knytte påmindelser og kontroller hertil. Samtidig vil systemet i udpræget omfang logge din indsats og dine overvejelser. Dermed har du altid din data-dokumentation klar til internt og eksternt brug. Det er således muligt at knytte kommentarer til udførte kontroller, som logges og udskrives sammen med den øvrige compliance-rapport, så Datatilsynet til enhver tid kan se at din virksomhed faktisk gør en reel indsats. Det bliver opbevaret nemt og sikkert i skyen, så du og dine medarbejdere altid kan tilgå det. Vores system i Compliancelog skaber ydermere en PDF-rapport du kan udskrive med et enkelt klik. Således kan du altid fremvise en færdig rapport til ex. Datatilsynet, når de beder om dette.

 

Har du spørgsmål til dit valg?

Tag en uforpligtende snak med Sebastian, tlf: 22248655.