Hjælp! Persondataforordningen og GDPR nærmer sig...

30. januar 2018 Ikke-kategoriseret

”Persondataforordningen kommer – pas på de høje bøder”

Men har du ikke til hensigt at benytte flere tusinde kroner på rådgivning om enkelte afgrænsede spørgsmål, kan man faktisk uden meget besvær selv løse langt det meste. Datatilsynet og den europæiske sammenslutning af datatilsyn (artikel 29-gruppen) udgiver jævnligt vejledningsmateriale, der er både relevant og lettilgængeligt.

Vejledningerne kan naturligvis ikke erstatte konkret juridisk rådgivning, men kan i langt de fleste tilfælde besvarer nogle af de helt simple spørgsmål, så du kan bruge konkret rådgivning til de mere komplekse områder af forordningen.

Indtil videre har det danske datatilsyn frigivet følgende vejledninger om persondataforordningen:

 • Generel Informationspjece om Databeskyttelsesforordningen
 • Databeskyttelsesrådgivere
 • Overførsel til tredjelande
 • Samtykke
 • Dataansvarlige og databehandlere
 • Adfærdskodekser og certificeringsmekanismer

I løbet af januar og februar kommer der så endnu et ryk, og en lang række interessante vejledninger er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse herunder:

Januar
 • Fortegnelsesvejledning
 • Behandlingssikkerhed
 • Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger
 • Konsekvensanalyse
 • Håndtering af brud på datasikkerheden
Februar
 • Registreredes rettigheder
 • Databeskyttelse på det ansættelsesretlige område

God læselyst!