Persondataforordning stiller krav om gennemsigtighed – Hvad betyder det?

30. januar 2018 Ikke-kategoriseret

Artikel 29-gruppen har i deres udtalelse: ”Guidelines on transparancy under Regulation 2016/679” forsøgt at inddæmme begrebet og komme med konkret uddybning, eksempler og vejledning.

I vejledningen gennemgås særligt den dataansvarliges oplysningspligt, hvordan denne skal udøves, samt hvordan undtagelserne skal fortolkes. Herudover behandles den gennemsigtighed i relation til den registreredes øvrige rettigheder, samt ved databrud.

Princippet om gennemsigtighed relaterer sig altså til den kontakt eller kommunikation en dataansvarlig vil have med den registrerede, og særligt nedenstående uddrag er interessante.

Kommunikation med den registrerede skal foregå:

Koncist, gennemsigtigt, forståeligt og nemt tilgængeligt
  • Dette indebærer bl.a. at de tidligere berygtede ”apple-vilkår”, hvormed en bruger bombarderes med en uoverskuelig mængde af data ikke længere vil være muligt. Såkaldt ”data-fatigue” er noget som man skal undgå. Dette indebærer også at dataansvarlige, som ønsker at efterleve dette princip i et online-miljø med fordel kan lag-inddele deres privatlivspolitik
Tydeligt og i almindeligt sprog
  • Dette betyder at oplysninger og informationer altid skal overbringes i så simpelt som muligt samt, at information når det bliver givet skal være konkret og udtømmende. Sætninger som indeholder ordene ”måske”, ”ofte”, ”muligvis” eller lign. bør derfor undgås i privatlivspolitikker eller ved opfyldelse af oplysningspligten i art. 13 og 14.
Gratis
  • En dataansvarlig må kun undtagelsesvist og i konkrete situationer (kværulant-reglen) opkræve penge når en registreret henvender sig og udøver sine rettigheder. Dette betyder endvidere, i online miljøer at den registrerede skal have alle de informationer, som fremgår af artikel 13 forinden denne foretager et køb eller sign-up på den dataansvarliges side.

Mere information vedr. princippet om gennemsigtighed, kan findes i Artikel 29-gruppens vejledning om emnet tilgængelig her.